DIN BYGGMATERIALPARTNER

 
Vi är sedan 1985 en väletablerad aktör inom svensk byggmaterialförsäljning och distribution. En importör/grossist som kombinerar det mindre företagets flexibilitet med det större företagets volymer och därmed möjligheter. För att därmed möta och överträffa marknadens krav och förväntningar.

Sortimentet omfattar mycket av det material som ingår i en byggnation; från mark, grund, vägg, tak etc. Vi arbetar ständigt för en ökad effektivitet och ett ännu mer rationellt materialflöde på ett resurseffektivt och miljöbesparande sätt.

Vår målsättning är att vara våra kunders och leverantörers bästa samarbetspartner. Våra kunder finns över hela Sverige. Själva finns vi i Nybro, mitt i det småländska Glasriket, där vi har kontor och ett välsorterat lager inrymt i moderna och ändamålsenliga lokaler.