Släppduk

Släppduk används vid formsättning mot bräd- eller strukturform. Tack vare sin smidighet är duken lätt att sträcka och spänna runt gjutformar. Dukens unika egenskaper ger användaren möjlighet att återskapa gjutformens struktur samtidigt som man får en avsevärt högre prestanda på ytskiktet än tidigare. Vattnet återgår till betongen vid härdning och på så vis erhålls en mycket stark ythärdning. I och med att vattnet återgår drar det med sig cementpartiklar in i betongen och en cementdammfri yta uppstår.

- Ingen efterbearbetning
- Tät yta, förhindrar saltinträngning
- Bättre fäste för kakel och klinker
- Skyddar gjutformen från betong
- Slipper formoljor
- Dränerar bort vatten och luft
- Gjutporer försvinner
- Behåller tillräckligt med vatten för att uppnå bra ythärdning
- Cementdammfri yta
- Jämn och slät yta
- Formbar och smidig
- Miljövänlig
- Betongkonstruktioner utomhus. Broar, vattenverk, bassänger, hamnanläggningar, huskroppar i betong