Historik

Bengt Sandberg - grundare
BENGT SANDBERG
Grundare


1985 -
startas företaget av Bengt Sandberg. Med redan då mer än 20 års erfarenhet och   kunskap om spik, infästningar etc kunde Bengt genom ett målmedvetet arbete bygga upp sitt företag. Med goda kontakter inom leverantörsleden och med ett respekterat och känt namn på marknaden, blev Bengt Sandberg Byggprodukter snabbt en betydande aktör på den svenska byggmaterialmarknaden.

1990 -
sonen Magnus Sandberg börjar arbeta på företaget.

1999 -
BSAB flyttar till egen fastighet på Titanvägen, samtidigt byggs nya kontorslokaler.

2000 -
närmare bestämt den 24 februari, lämnar Bengt över VD posten till Magnus

2005 -
lagret byggs till med ny byggnad

2006 -
lagret byggs till med ny byggnad ytterligare en gång.

2008 -
egna varumärket "Build & Win lanseras. Först ut blir sortimentet inom skruv och infästningar som profileras i det egna varumärket.

2008-2009 -
sommaren 2008 inleds ännu en utbyggnad av lagret. Detta står färdigt under våren 2009 och ger företaget möjligheter att ytterligare vässa sitt utbud.  Man har nu ett lager som möjliggör ett mycket effektivt och rationellt arbetssätt.

2009-2010 -
hösten 2009 startar ännu en utbyggnad. Nu är det kontoret som kompletteras med nya ändamålsenliga utrymmen.  De nya fräscha lokalerna är klara att tas i bruk april 2010.

2010 –
våren innebär en bred nysatsning på mark/dräneringsprodukter med tillbehör. Sortimentet har byggts ut och vässats, vilket gör BSAB till en komplett och heltäckande leverantör av markprodukter till den svenska marknaden.