Villkor

Tillämplighet
Dessa leveransbestämmelser ska tillämpas om inte parterna skriftligen kommit överens om annat

Leveransvillkor
Fritt vårt lager om inte annat avtalats (Incoterms EXW).

Emballage-Pallar
Vid leverans regleras pallar automatiskt mellan BSAB och kund som är ansluten till pallpool och har giltigt registreringsnummer i denna. I annat fall debiteras eu-pall med för närvarande 120 kr/st. Engångspall debiteras med 80 kr/st.

Pris
Samtliga priser gäller exklusive mervärdesskatt.

Prisvillkor

Vid offert är giltighetstiden 30 dagar om ej annat anges. Vid prisförändringar i prislistor aviseras dessa 30 dagar innan de träder i kraft.

Betalning
30 dagar netto från vårt fakturadatum, om ej annat övererenskommits. Dröjsmålsränta debiteras med diskonto +8% till full betalning sker, samt lagstadgad påminnelseavgift, för närvarande 50 kr.

Returer

Returer som ej avser reklamationer ska godkännas av BSAB. Kreditering sker med fakturerat belopp minus 10%. OBS endast standardprodukter i obrutna, oskadade förpackningar som levererats från BSAB:s eget lager.

Ändring/annullering av order
Kan göras i vissa fall, efter godkännande av BSAB. Eventuella kostnader som uppstår på grund av förändring debiteras kund.

Restorder

Kan order ej levereras komplett vid avtalad tidpunkt sker delleverans. Återstående vara levereras till villkor som om hela leverans skett i en sändning.

Fel/transportskador

BSAB ska utan oskäligt dröjsmål tillhandahålla nytt gods i utbyte mot gods som uppvisar felaktigheter beroende på bristfälligheter i material eller tillverkning. Utöver detta utbyte fritar sig BSAB från ersättningsskyldighet. Alla sändningar sker på köparens egen risk. Vid eventuella transportskador riktas ersättningsanspråk direkt mot transportföretaget. Anmälan görs omgående i samband med att varan mottages.